Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-004/2023/1070
Názov:
Sociálne podniky - predbežná štúdia
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovanie predbežnej štúdie, ktorá zmapuje oblasť sociálnych podnikov a bude podkladom pre vykona
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Späť