Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-017/2023/1100
Názov:
Predbežná štúdia - Účinnosť kontrolného systému súvisiaceho s prevádzkou dronov.
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovanie predbežnej štúdie na tému "Účinnosť kontrolného systému súvisiaceho s prevádzkou dronov
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Späť