Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-008/2023/1090
Názov:
Objektívna zodpovednosť - Predbežná štúdia
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovanie predbežnej štúdie na tému "Objektívna zodpovednosť"
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Späť