Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-014/2023/1130
Názov:
Predbežná štúdia - Hluk v životnom prostredí
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovať predbežnú štúdiu na tému "Hluk v životnom prostredí".
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť