Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-024/2023/1120
Názov:
Predbežná štúdia - Stratégie v oblasti mládeže
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovať predbežnú štúdiu na tému stratégie v oblasti mládeže.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Späť