Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-036/2022/1026
Názov:
Príprava stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontroly je získanie podkladov pre vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť