Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-056/2009/0011
Názov:
Kontrola hospodárenia a účelovosti použitia verejných prostriedkov v Slovenskom olympijskom výbore
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenský olympijský výbor

IČO
30811082
Sídlo
Kukučínova 26, 83808 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.09.2009 - 02.12.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť