Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-053/2009/0008
Názov:
Kontrola vybraných projektov realizovaných v rámci SOP Ľudské zdroje financovaných z ESF, implementovaných MŚ SR ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre SOP Ľudské zdroje
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

IČO
00164348
Sídlo
Ševčenkova 1128/11, 85005 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.05.2009 - 07.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Združenie podnikateľov Slovenska

IČO
00586528
Sídlo
Cukrová 14, 81339 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.05.2009 - 06.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť