Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-048/2009/0008
Názov:
Kontrola programu na podporu verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Vígľaš

IČO
00320382
Sídlo
Zvolenská 1, 96202 Vígľaš
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
23.09.2009 - 20.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť