Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-044/2009/0003
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

IČO
36145246
Sídlo
Ul. 1. mája 28/196, 03101 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.07.2009 - 02.09.2009
Stav kontroly
Ukončená

Považské múzeum v Žiline

IČO
36145173
Sídlo
Topoľová 1, 01003 Žilina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.07.2009 - 02.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť