Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-043/2009/0002
Názov:
Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

IČO
00634891
Sídlo
ul. Mieru 549/16, 02813 Trstená
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.05.2009 - 09.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých

IČO
00738361
Sídlo
Sučany, priečinok 29, 03663 Martin
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.05.2009 - 02.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť