Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-038/2009/0005
Názov:
Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Krajské centrum pre rómske otázky

IČO
37879456
Sídlo
Tomášikova 24, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
28.04.2009 - 11.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť