Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-009/2010/0010
Názov:
Kontrola programov, resp. nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

IČO
35556757
Sídlo
Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nezriadením chránenej dielne do lehoty stanovenej v dohode poberateľom príspevku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
zmluva o prenájme nemala presne určený predmet a účel nájmu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 116/1990 Zb.
poberateľ príspevku nebol úradom písomne upozornený na porušenie podmienok dohody
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Späť