Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-035/2011/0005
Názov:
Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov vynaložených na realizáciu úloh vedy a výskumu v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

IČO
42122007
Sídlo
Hlohovecká 2, 95141 Lužianky
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nerozpočtované prostriedky Európskej únie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nesprávna rozpočtová klasifikácia (počet porušení:2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Výskumný ústav potravinársky

IČO
00167240
Sídlo
Priemyselná 4, 82475 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VÚP BA neviedol operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach za roky 2009, 2010 (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
VÚP BA preplatil stravné a vreckové v plnej výške namiesto 50 % zo základnej sadzby stravného a vreckové vo výške od 5 do 40 % stravného (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
VÚP BA preplatil stravné a vreckové v plnej výške namiesto 50 % zo základnej sadzby stravného a vreckové vo výške od 5 do 40 % stravného (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
VÚP BA nehospodárne použil verejné prostriedky (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
VÚP BA použil verejné prostriedky nad rámec oprávnenia (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Na účtovných dokladoch chýbalo označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtoval (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na pokladničnom doklade nebola uvedená suma v účtovacom predpise
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na cestovných príkazoch nebol uvedený dátum účtovateľa (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
VÚP BA nevykonával predbežnú finančnú kontrolu na všetkých účtovných dokladoch (počet porušení 18)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
VÚP BA nevykonával priebežnú finančnú kontrolu na všetkých účtovných dokladoch (počet porušení 17)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť