Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-027/2011/0004
Názov:
Kontrola postupu a kontrolných mechanizmov colných orgánov pri vydávaní povolení na zjednodušené postupy v colnom konaní a zjednodušenom konaní.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť