Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-040/2012/1050
Názov:
Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013
Účel kontrolnej akcie:
Účelom vypracovania Stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013 je plnenie úlohy vyplýv
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011, 2012, 2013
Termín kontroly
08.10.2012 - 18.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť