Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-036/2013/1070
Názov:
Kontrola procesu samo integrácie menších obcí SR
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť procesy v koncepte komunálnej reformy a programu modernizácie územnej samosprávy smerujúce
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť