Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-057/2010/0004
Názov:
Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica

IČO
00604887
Sídlo
Námestie Rodiny 1, 84357 Bratislava-Záhor.Bystr.
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Blatné

IČO
00304671
Sídlo
Šarfická 300/37, 90082 Blatné
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Borinka

IČO
00304689
Sídlo
Dlhá 110, 90032 Borinka
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Báhoň

IČO
00304654
Sídlo
SNP 65, 90084 Báhoň
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dubová

IČO
00304735
Sídlo
Hlavná 39, 90090 Dubová
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Hurbanova Ves

IČO
00305995
Sídlo
Hurbanova Ves 48, 90301 Hurbanova Ves
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Jablonec

IČO
00304794
Sídlo
Jablonec 206, 90086 Jablonec
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Jablonové

IČO
00304808
Sídlo
Jablonové 197, 90054 Jablonové
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kalinkovo

IČO
00304841
Sídlo
Kalinkovo 211, 90043 Kalinkovo
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kostolná pri Dunaji

IČO
00306037
Sídlo
Kostolná pri Dunaji 59, 90301 Kostolná pri Dunaji
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kuchyňa

IČO
00304875
Sídlo
Kuchyňa 220, 90052 Kuchyňa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Malé Leváre

IČO
00309711
Sídlo
Malé Leváre 177, 90874 Malé Leváre
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Plavecké Podhradie

IČO
00309788
Sídlo
Plavecké Podhradie 34, 90636 Plavecké Podhradie
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Slovenský Grob

IČO
00305073
Sídlo
Hlavná 132, 90026 Slovenský Grob
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Tureň

IČO
00305138
Sídlo
Tureň 36, 90301 Tureň
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Viničné

IČO
00305154
Sídlo
Cintorínska 13, 90023 Viničné
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Vinosady

IČO
00305162
Sídlo
Pezinská 95, 90201 Vinosady
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Záhorská Ves

IČO
00305219
Sídlo
Hlavná 129, 90065 Záhorská Ves
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Zálesie

IČO
00682110
Sídlo
Trojičné nám. 1, 90028 Zálesie
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená
Späť