Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-027/2013/1030
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri príprave a realizácii rekonštrukcie sídla Slovenskej filharmónie - Reduty v Bratislave.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť investičnú akciu - rekonštrukcia sídla Slovenskej filharmónie-Reduty z hľadiska dodržiavani
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť