Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-022/2013/1060
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami pri podpore využívania biopalív v doprave Slovenskej republiky.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém využívania biopalív v doprave v Slovenskej republike
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť