Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-050/2013/1030
Názov:
Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť optimálnosť dohodnutých zmluvných podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti so za
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť