Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-046/2013/1050
Názov:
Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2014
Účel kontrolnej akcie:
Účelom vypracovania Stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2014 je splnenie úlohy v
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 -2014
Termín kontroly
20.10.2013 - 24.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky nemal zásadné pripomienky k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 s tým, že zobral na vedomie plánované 31. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy, ktoré bolo zvolané na základe schvaľovania novej daňovej legislatívy v procese prípravy rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky na roky 2014 až 2016 a tým aj prípadné úpravy predovšetkým jeho príjmovej časti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť