Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-034/2014/1050
Názov:
Kontrola poskytovania nepriamej formy štátnej pomoci
Účel kontrolnej akcie:
Overiť postup Finančnej správy SR pri poskytovaní nepriamej formy štátnej pomoci v zmysle zákona č.
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Colný úrad Trnava

IČO
42499500
Sídlo
Piešťanská 3, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
25.09.2014 - 13.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

CÚ Trnava do vyhodnotenia poskytnutej štátnej pomoci v roku 2012 zahrnul tri daňové subjekty, ktorým v kontrolovanom období nebola poskytnutá štátna pomoc.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 231/1999 Z.z.
Späť