Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-025/2020/1032
Názov:
Civilná ochrana v Slovenskej republike
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie bude preveriť stanovené úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí pri r
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť