Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-002/2018/1020
Názov:
Analytická správa - Kompetencie na území hlavného mesta SR
Účel kontrolnej akcie:
Účelom vypracovania AS je získať informácie z prístupných verejných zdrojov a uskutočniť ich rozbor.
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť