Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-026/2018/1020
Názov:
Analytická správa - Prínosy investičných stimulov Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Analytická správa zhodnotí dopad investičnej pomoci na hospodársky rozvoj SR a jednotlivých regiónov
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť