Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-046/2007/0007
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Puncový úrad Slovenskej republiky

IČO
00002551
Sídlo
Medená 10, 81456 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.01.2007 - 06.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť