Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-043/2007/0004
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky.Štátna skúšobňa SKTC-106

IČO
31827951
Sídlo
Rovinka 346, 90041 Rovinka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.01.2007 - 28.02.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť