Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-040/2007/0001
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Úrad pre verejné obstarávanie

IČO
31797903
Sídlo
Ružová dolina 10, 82109 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.01.2007 - 12.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť