Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-043/2017/1020
Názov:
Kontrola štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018, a to z hľadiska ma
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť