Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-032/2017/1120
Názov:
Efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu mostných objektov na cestách II. a III. triedy.
Účel kontrolnej akcie:
Spracovanie predbežnej štúdie zameranej na efektívne vynakladanie verejných prostriedkov na mosty na
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť