Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-036/2007/0008
Názov:
Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DÚ Dolný Kubín

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
10.07.2007 - 16.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Košice V

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.07.2007 - 27.08.2007
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Michalovce

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.07.2007 - 12.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Prievidza

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.07.2007 - 17.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Trenčín

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
12.08.2007 - 19.08.2007
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Zvolen

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
05.07.2007 - 17.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť