Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-027/2007/0005
Názov:
Kontrola Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Sektorového operačného programu Priemysel a služby
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

IČO
30845301
Sídlo
Miletičova 23, 82109 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
31.07.2007 - 17.09.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť