Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-009/2007/0006
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných príspevkových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je MK SR
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská filharmónia

IČO
00164704
Sídlo
Medená 3, 81601 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.05.2007 - 05.08.2007
Stav kontroly
Ukončená

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

IČO
31320414
Sídlo
Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.05.2007 - 07.08.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť