Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-005/2007/0002
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na vybrané investičné akcie v kapitole MŠ SR
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

IČO
00151882
Sídlo
Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.02.2007 - 14.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

Krajský školský úrad v Nitre

IČO
37961608
Sídlo
Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.02.2007 - 16.04.2007
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská technická univerzita v Bratislave

IČO
00397687
Sídlo
Vazovova 5, 81243 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.02.2007 - 23.04.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť