Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-015/2024/1060
Názov:
Predbežná štúdia - Slovenská inšpekcia životného prostredia
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovanie predbežnej štúdie s názvom "Slovenská inšpekcia životného prostredia".
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Späť