Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2021 KA-029/2021/1063 Vybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy
2021 KA-028/2021/1120 Plnenie opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach
2021 KA-027/2021/1100 Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami obce Horná Streda.
2021 KA-026/2021/1070 Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Hriňová
2021 KA-025/2021/1140 Systém rezidentského štúdia a faktory ovplyňujúce jeho realizáciu
2021 KA-024/2021/1090 Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom obce Rankovce
2021 KA-023/2021/1090 Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom Obce a ZŠ Kecerovce
2021 KA-022/2021/1063 Vnútorný kontrolný systém vybraných výdavkov EŠIF v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2021 KA-021/2021/1070 Dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni obcí
2021 KA-020/2021/1070 Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnom podniku Vojenské lesy a majetky SR.
2021 KA-019/2021/1120 Rekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I. triedy
2021 KA-018/2021/1027 Nastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
2021 KA-017/2021/1090 Zmluvné vzťahy a efektívnosť poskytovania verejných služieb mestskými časťami mesta Košice
2021 KA-016/2021/1062 Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu
2021 KA-015/2021/1130 Pripravenosť SR na riešenie sucha.
2021 KA-014/2021/1026 Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022
2021 KA-013/2021/1026 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2020
2021 KA-012/2021/1110 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
2021 KA-011/2021/1110 Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva
2021 KA-010/2021/1090 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.