Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2022 KA-010/2022/1070 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
2022 KA-009/2022/1130 Národné zdravotné registre NCZI
2022 KA-008/2022/1070 Naplnenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania
2022 KA-007/2022/1070 Systém prenájmu poľovných pozemkov
2022 KA-006/2022/1060 Hospodárenie v NDS, a.s.
2022 KA-005/2022/1070 Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie
2022 KA-004/2022/1110 Spotrebiteľské práva občana
2022 KA-003/2022/1110 Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi
2022 KA-002/2022/1100 Správa prepadnutého majetku.
2022 KA-001/2022/1100 Správa DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín – režim 42
2021 KA-040/2021/1063 Nezrovnalosti programového obdobia 2014 – 2020
2021 KA-039/2021/1090 Používanie verejných prostriedkov a nakladanie s majetkom v zoologických záhradách
2021 KA-038/2021/1100 Nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom obce Andovce.
2021 KA-037/2021/1100 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Turá.
2021 KA-036/2021/1032 Športové zväzy
2021 KA-035/2021/1110 Financovanie vzdelávania Súkromnej spojenej školy v Kežmarku
2021 KA-034/2021/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami v meste Vysoké Tatry
2021 KA-033/2021/1100 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Turá.
2021 KA-032/2021/1063 Proces vyraďovania blokov V1 jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice
2021 KA-031/2021/1070 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v Múzeu SNP