Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2023 KA-010/2023/1181 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š. p.
2023 KA-009/2023/1120 Predbežná štúdia - Nájomné bývanie
2023 KA-008/2023/1090 Objektívna zodpovednosť - Predbežná štúdia
2023 KA-007/2023/1090 Obnova a rekonštrukcia vysokoškolských internátov
2023 KA-006/2023/1062 Predbežná štúdia - Činnosti agentúry Slovakia Travel v oblasti podpory cestovného ruchu.
2023 KA-005/2023/1070 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom v organizáciách založených na podporu mládeže
2023 KA-004/2023/1070 Sociálne podniky - predbežná štúdia
2023 KA-002/2023/1140 Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe
2023 KA-001/2023/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2022
2022 KA-044/2022/1032 Systém poskytovania a uhrádzania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny
2022 KA-043/2022/1031 Hospodárenie Slovenského národného divadla
2022 KA-042/2022/1062 Stav a úroveň plnenia vybraných opatrení prijatých Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na základe kontrol NKÚ SR vykonaných v rokoch 2016 až 2020
2022 KA-041/2022/1062 Systém riadenia, financovania a plnenia vybraných úloh NPPC
2022 KA-040/2022/1033 Systém programového rozpočtovania v štátnej správe.
2022 KA-039/2022/1110 Hospodárenie vybraných poskytovateľov záchranných zdravotných služieb
2022 KA-038/2022/1100 Nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom obce Uhliská
2022 KA-037/2022/1090 Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami KSK a SC KSK
2022 KA-036/2022/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023
2022 KA-034/2022/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2021
2022 KA-032/2022/1120 Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021).