Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2023 KA-030/2023/1100 Majetok VÚC.
2023 KA-029/2023/1090 Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania
2023 KA-028/2023/1140 Využitie výskumných inštitúcií pri riešení hrozieb pandémie
2023 KA-027/2023/1033 Vyrubovanie a výber dane z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností
2023 KA-026/2023/1032 Systém zabezpečenia ambulancií dopravnej zdravotnej služby
2023 KA-025/2023/1032 Zabezpečenie krízového riadenia štátu počas krízových stavov
2023 KA-024/2023/1120 Predbežná štúdia - Stratégie v oblasti mládeže
2023 KA-023/2023/1120 Poplatok za rozvoj v samospráve
2023 KA-022/2023/1032 Plán rozvoja infraštruktúry MO SR
2023 KA-021/2023/1130 Predbežná štúdia - Pripravenosť SR na využívanie geotermálnej energie.
2023 KA-020/2023/1110 Zelená infraštruktúra v mestách a obciach
2023 KA-019/2023/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v účelových zariadeniach ústredných orgánov štátnej správy
2023 KA-018/2023/1182 Infraštruktúra pre pripájanie škôl do internetu
2023 KA-017/2023/1100 Predbežná štúdia - Účinnosť kontrolného systému súvisiaceho s prevádzkou dronov.
2023 KA-016/2023/1033 Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach vybraných kapitol štátneho rozpočtu
2023 KA-015/2023/1130 Skladovanie núdzových zásob ropy.
2023 KA-014/2023/1130 Predbežná štúdia - Hluk v životnom prostredí
2023 KA-013/2023/1062 Predbežná štúdia – Kontrola bezpečnosti a kvality potravín v SR
2023 KA-012/2023/1062 Predbežná štúdia - Integrovaný dopravný systém verejnej osobnej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji.
2023 KA-011/2023/1181 Ochrana pred povodňami v SR - kontrola opatrení