Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2023 KA-050/2023/1110 Predbežná štúdia – Integrácia migrantov v Slovenskej republike
2023 KA-049/2023/1201 Protikorupčné opatrenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry
2023 KA-048/2023/1063 ŽoP Centrálny ekonomický systém
2023 KA-047/2023/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024
2023 KA-046/2023/1120 Vybrané položky príjmov obcí
2023 KA-045/2023/1120 Stratégia Slovenskej republiky v oblasti mládeže na roky 2021 - 2028
2023 KA-044/2023/1110 Sankčný systém v oblasti povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
2023 KA-043/2023/1063 Príprava a realizácia investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina
2023 KA-042/2023/1182 Kontrola vybraných výdavkov Úradu pre územné plánovanie a výstavby SR
2023 KA-041/2023/1130 Hluk v životnom prostredí
2023 KA-040/2023/1090 Preverenie výsledkov činností Slovensko IT, a.s.
2023 KA-039/2023/1070 Sociálne podniky
2023 KA-038/2023/1063 Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020
2023 KA-037/2023/1110 Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania
2023 KA-036/2023/1033 Opatrenia štátu počas energetickej krízy
2023 KA-035/2023/1130 Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj.
2023 KA-034/2023/1062 Kontrola bezpečnosti potravín v SR
2023 KA-033/2023/1100 Špeciálna technika v podmienkach finančnej správy.
2023 KA-032/2023/1063 Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
2023 KA-031/2023/1182 Využitie záverov kontroly NKU pre optimalizáciu činnosti SPF.