Nehnuteľnosti a pozemky

NKÚ SR nemá v kompetencii riešiť problematiku nehnuteľností, vrátane bytov a služieb spojených s bývaním. Taktiež sa nevyjadruje k stavebným konaniam.