Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Sídlo:
Vavilovova 18, 85101 Bratislava-Petržalka
IČO:
31814735
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-035/2008/0006

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu vybraným subjektom
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2008/0006
Účel
Začiatok kontroly
02.11.2008
Koniec kontroly
04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť