Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
HORDEUM s.r.o.
Sídlo:
Nový Dvor 1052, 92521 Sládkovičovo
IČO:
34135227
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
02.07.2008
Koniec kontroly
10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť