Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
Sídlo:
Môťovská cesta 259/11, 96003 Zvolen
IČO:
31615783
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-025/2008/0011

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov a efektívnosti vynaložených prostriedkov
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2008/0011
Účel
Začiatok kontroly
09.11.2008
Koniec kontroly
04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť