Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum prvého kontaktu - Michalovce
Sídlo:
Nám. Osloboditeľov 30, 07101 Michalovce
IČO:
31256635
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb

Kontroly

KA-004/2008/0004

Kontrola vybraných projektov zameraných na aktívnu politiku trhu práce realizovaných v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
24.08.2008
Koniec kontroly
16.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť