Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mgr. Dušan Hauliš - HAMART
Sídlo:
Červenej armády 25, 03601 Martin
IČO:
30492611
Právna forma:
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Kontroly

KA-004/2008/0004

Kontrola vybraných projektov zameraných na aktívnu politiku trhu práce realizovaných v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
18.08.2008
Koniec kontroly
12.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť