Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Sídlo:
Parková 13, 95193 Topoľčianky
IČO:
31447708
Právna forma:
Štátny podnik

Kontroly

KA-022/2019/1062

Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2019/1062
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude: - poukázať na hospodárenie s majetkom a majetkovými právami štá
Začiatok kontroly
28.02.2019
Koniec kontroly
10.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
10.06.2008
Koniec kontroly
09.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť