Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Sídlo:
Martinčekova 17, 82102 Bratislava-Ružinov
IČO:
36070513
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-024/2009/0008

Kontrola programu na podporu verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2009/0008
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2009
Koniec kontroly
21.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2008/0005

Kontrola štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
20.01.2008
Koniec kontroly
24.03.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-026/2024/1140

Hospodárenie príspevkových organizácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2024/1140
Účel
Poukázať na riadenie, financovanie, hospodárenie a kontrolu príspevkových organizácií v pôsobnosti MH SR.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť