Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Vyšný Klátov
Sídlo:
Vyšný Klátov 0, 04412 Vyšný Klátov
IČO:
00324931
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-017/2008/0003

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd a kanalizácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
28.05.2008
Koniec kontroly
10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť